kivágott logó

 

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

New Smile Dent Kft. (8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 12.) mint szolgáltató, a páciens, mint szolgáltatást igénybe vevő, önkéntesen a megfelelő tájékoztatás birtokában és Adatkezelő Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatának ismeretében az alábbi adatvédelmi beleegyező nyilatkozatot tudomásul veszem.

Jelen nyilatkozatom alapján visszavonásig hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott feltételek alapján, az abban foglalt adatkezelők a megadott személyes adataimat az adatkezelő révén nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladataik ellátásához szükséges mértékben kezeljék. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatomban foglalt hozzájárulásom alapján történő adatkezelésre a szabályzat, illetve a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, valamint a gyógykezelés céljából történő adatkezeléssel kapcsolatban az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései vonatkoznak.

Hozzájárulok, hogy az adatkezelő a rendelőben rögzített elektronikus aláírásomat kizárólag az érintett dokumentummal együtt, ahhoz elválaszthatatlanul kapcsolva tárolja.

Jelen nyilatkozatot tudomásul veszem, ezúton visszavonásig hozzájárulok, hogy az adatkezelő részemre e-mailben az általa nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó, személyemet is érintő értesítéseket küldjön.

A továbbiak az ÁSZF-ben foglaltak szerint érvényesek.

New Smile Dent Kft.